Banner 3 Banner live show 4 Banner 2 Banner live show 3

Đầu tư - Công nghệ

PTSC Quảng Ngãi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 với doanh thu 1.124,14 tỷ đồng, tăng 1,27% so với kế hoạch năm 2011

PTSC Quảng Ngãi hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 với doanh thu 1.124,14 tỷ đồng, tăng 1,27% so với kế hoạch năm 2011

31-01-2013, 2:23 pm

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi của Tổng Công ty PTSC trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2011; ngày 12/12/2011, tại Thành phố Quảng Ngãi, Công ty PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Người lao động và tổng kết công tác Đảng năm 2011, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2012.

 

an toàn - an ninh

Sơ đồ xếp tàu

Video Clips

Thông tin chứng khoán

  HOSE   HNX
Mã CK TC
Khớp lệnh
KL Giá
+/-

Thông tin hữu ích